Otvara u novom prozoru

XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije


pod nazivom "KRMNO BILJE OSNOVA ODRŽIVOG RAZVOJA STOČARSTVA" je uspešno održan u Krušecu od 26. do 28. maja 2010. godine u organizaciji Instituta za krmno bilje, Kruševac, Društva za krmno bilje Srbije i Istraživačkog instituta za krmno bilje, Troubsko, Češka republika.

Naučni program Simpozijuma je pokrio sve najvažnije oblasti istraživanja na krmnom bilju u okviru genetike i oplemenjivanja, semenarstva, oraničnog krmnog bilja i travnjaka, kao i kvaliteta i konzervisanja stočne hrane i ishrane životinja.

Publikovano je i prezentovano ukupno 105 radova (44 iz inostranstva).
U ime organizatora se zahvaljujemo svim učesnicima skupa i autorima objavljenih i prezentovanih radova na veoma uspešnom i plodotvornom radu tokom skupa, sa nadom da ćemo saradnju nastaviti i unaprediti u budućnosti.

Kompletne tekstove objavljenih radova mozete preuzeti na linkovima ispod:

Galerija slika »

 

Do skorog viđenja na nekom narednom skupu,

Internacionalni naučni i organizacioni odbor

 

>> Spisak postera

>> Detaljan program rada Simpozijuma

>> Mapa Kruševca

>> Uputstvo za prezentacije i postere

>> Rezervacija smeštaja

>> Rok za dostavljanje celih radova je pomeren na 15. februar 2010. godine.

>> Uputstvo za uplatu kotizacije iz inostranstva

>> Organizacioni i Naučni odbor

>> II Obaveštenje

>> Uputstvo za pisanje originalnih naučnih radova

>> Uputstvo za pisanje preglednih radova

>> Preliminarni program rada XII Međunarodnog Simpozijuma o krmnom bilju